Claim GRATIS uw compensatie!

VW, Audi, Seat, Skoda & BMW


Door u aan te melden voor deze website en claim verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden inzake de acties tegen het Volkswagen concern. Bovendien geeft u akkoord dat u deze voorwaarden hebt gelezen en dat u er volledig mee instemt. Daarnaast machtigt u ons en geeft u toestemming aan Corpocon Legal bv om voor en namens u op te treden in overeenstemming met dit mandaat en om indien nodig het bevel te voeren in alle juridische procedures. U erkent dat u zich alleen bij dit claim-initiatief hebt aangesloten met exclusieve claimrechten namens u die alleen aan CCL BV toevallen en niet aan een tweede of enige andere claimpartij zijn gegeven.

Wat kunt u überhaupt claimen?

Na de 100% gedwongen erkenning van aansprakelijkheid van VW, nu inmiddels een feit, ligt het aan VW om daadwerkelijk o.a. de volgende schadeposten concreet te compenseren en geen vertragende experts of eigen verzekeraars dit proces de komende periode te laten traineren:

Wij zetten ons o.a. in voor het volgende:

  • sjoemel software weghalen uit de auto, kosten hiermee gemoeid te vergoeden aan de gedupeerde, 2nd opinion kosten te claimen bij VW en vergoeding navenante redelijke schadekosten ( vervang-auto kosten etc.)
  • claims behandeling vanwege bedrog bij aankoop, aldus ontbinding van de koopovereenkomst of een minnelijk traject ter vereffening van de schade , te treffen met de gedupeerde , tot 25% compensatie van het aanschafbedrag van de auto in kwestie.
  • vergoeding van alle juridische en schadekosten genoodzaakt te maken om de claims in te dienen.
  • compensatie van o.a. de waardevermindering van de auto tot additioneel 10-15% van de auto.