Mercedes Benz zit ook diep in het diesel-schandaal!

Lange tijd leek MERCEDES BENZ wel de schone partij in het uitlaatgas schandaal: Het autobedrijf werd grotendeels gespaard van negatieve krantenkoppen en de meeste schadeclaims werden door de rechter afgewezen.

Maar sinds een mijlpaal besluit van een Federale Hooggerechtshof in Duitsland zelf is het duidelijk geworden dat MERCEDES BENZ ook diep betrokken is bij het emissieschandaal.

"We hebben nooit frauduleuze software gebruikt, en dat zullen we ook nooit doen", beweerde Daimler CEO Dieter Zetsche in 2016.

Mercedes Benz blijft ontkennen!

Tot op de dag van vandaag blijft de Duitse autofabrikant de werking van illegale afsluitsystemen in zijn voertuigen ontkennen - hoewel er nu honderdduizenden voertuigen zijn teruggeroepen vanwege juist deze fraude.

Bovendien heeft de onderneming lange tijd consequent geweigerd om de rechtbanken in Duitsland informatie te verstrekken over de motoren van haar voertuigen of om berichten van de federale instantie voor het autoverkeer terug te roepen.

Tegelijkertijd werden de eisers ervan beschuldigd dat zij zonder bewijs "in het duister tasten".
Deze onderhandelingsstrategie leek te werken: De rechtbanken hebben bijna alle vorderingen van Mercedes-Benz klanten afgewezen. Een bedrijfswoordvoerder vertelde het Duitse " Handelsblatt " dat het succespercentage van de eisers in de regionale rechtbanken slechts 5 procent was.

Het Federale Hof van Justitie (BGH) maakt een einde aan deze praktijk!

Enkele maanden geleden maakte het Federale Hof van Justitie (BGH) een einde aan deze praktijk.
De hoogste Duitse burgerlijke rechtbank maakte bezwaar tegen het feit dat de lagere instantie, het Oberlandesgericht (OLG) , geen deskundig advies had ingewonnen in een schadevergoedingsprocedure om vast te stellen of er een ontoelaatbare afsluiter in de OM 651-motor was geïnstalleerd.

De OLG had dus het recht van de eiser-consument om te worden gehoord overeenkomstig de Duitse grondwet geschonden. De BGH vond het voldoende dat een eiser naar een terugroeplijst van de KBA (Duitse RDW) verwees en het uitschakelapparaat in eenvoudige bewoordingen beschreef.

Deze belangrijke beslissing van de jury in Karlsruhe (28.01.2020, ref. VIII ZR 57/19) heeft de kansen op bedrogen klanten van Daimler aanzienlijk verbeterd en juist ook de gedupeerden in Nederland.

De laatste tijd zijn er steeds meer uitspraken tegen de Groep gedaan. Onlangs hebben de regionale rechtbank van Freiburg (13 maart 2020, zaak nr. 8 O 71/19) en de regionale rechtbank van Stuttgart (in vijf procedures op 31 maart 2020) de autofabrikant veroordeeld tot het betalen van hoge schadevergoedingen plus onrechtmatige rente voor immorele schade overeenkomstig artikel 826 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB).

Mercedes Benz staat open voor een schikking met eisers

Met het oog op deze ontwikkeling levert MERCEDES BENZ steeds meer inspanningen om tot een schikking met de eisers te komen.

Claim nu ook!

Claim GRATIS uw compensatie!

Mercedes Benz
Kies uw Mercedes Benz model


Door u aan te melden voor deze website en claim verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden inzake de acties tegen het Volkswagen concern. Bovendien geeft u akkoord dat u deze voorwaarden hebt gelezen en dat u er volledig mee instemt. Daarnaast machtigt u ons en geeft u toestemming aan Corpocon Legal bv om voor en namens u op te treden in overeenstemming met dit mandaat en om indien nodig het bevel te voeren in alle juridische procedures. U erkent dat u zich alleen bij dit claim-initiatief hebt aangesloten met exclusieve claimrechten namens u die alleen aan CCL BV toevallen en niet aan een tweede of enige andere claimpartij zijn gegeven.