Emission Compensations 

Bent u eigenaar of least u een (TDI) diesel Volkswagen, Audi, Skoda of Seat ? En is het bouwjaar van uw auto tussen 2009-2015? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Emissie Compensatie bij ons, het eerste en grootste pan -europees opgezette Claim Initiatief tegen de Volkswagen Groep inzake de ontdekte Emissie Software Fraude.

BMW & Mercedes-Benz verliezen ook hun onschuld: 

Nu ook mogelijk om compensatie te claimen voor enkele modellen van BMW en Mercedes-Benz.

Wat is er nu precies ontdekt?

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en de California Air Resources Board beschuldigen Volkswagen ervan de strenge milieueisen die zijn opgenomen in de Clean Air Act in de VS met zijn dieselmotoren doelbewust te ontlopen. De motoren zijn volgens de autoriteiten uitgerust met smart fraude en cheating software die ervoor zorgt dat de uitstoot minder schadelijk is tijdens een controle in de garage dan tijdens normaal gebruik buiten op de weg.

Volkswagen erkent nu 100% dat er gesjoemeld is met software!

Volgens de uitkomst van het EPA-onderzoek stoten de dieselmotoren echter tot veertig keer de toegestane norm van de schadelijke stikstofoxiden uit bij normaal verbruik.Dit is zelfs strafbaar! China en India volgen , de claims zullen wereldwijd opgestart worden tegen VW.Inmiddels blijken 8.5 miljoen auto's terug geroepen te worden in Europa alleen al en dwingt de Duitse Overheid VW om 2,4 miljoen auto's te repareren in Duitsland.VW managers ontkennen betrokkenheid doch blijken tientallen er direct verantwoordelijk voor te zijn ...?

VW nog dieper in de problemen!Deze acties wekken de indruk dat er dus wel bewust is gefraudeerd om de Clean Air Act te omzeilen. Stikstofoxiden veroorzaken kankerverwekkende smog en stimuleren de vorming van ozon en zijn daarmee schadelijk voor het milieu en de gezondheid. Das Auto....? De EU is kwalijk 200 tot 300% overschrijdingen van de maximale emissie-normen jarenlang aan het negeren en staat VW en andere autogiganten toe te blijven vervuilen? Voeren wij een ongelijke strijd? Hoe dan ook moet er geageerd worden hiertegen.De volledige misleiding is compleet als ook consumenten het nakijken blijven krijgen.

De compensaties die wij willen afdwingen voor u gelden voor de modellen van Volkswagen , Audi , Skoda en Seat.

Procederen op basis van No Cure No Pay

Wij werken op basis van ‘No Cure No Pay’. Dit houdt in dat het u geen geld kost om uw claim in te dienen. De kosten die wij moeten maken om uw belangen te behartigen worden voorgeschoten door ons zelf. Indien het ons lukt om een schadevergoeding voor u te bewerkstelligen ontvangen wij een succes fee van 30% van het schadebedrag.De kosten voor het procederen tegen VW zijn aanzienlijk. Onze financierders stellen eisen teneinde deze claim te kunnen financieren, het overgrote deel van de eventuele* opbrengsten van deze claim gaat uiteraard naar u , de gedupeerde, toe.

Claim GRATIS uw compensatie!

VW, Audi, Seat, Skoda & BMW


Door u aan te melden voor deze website en claim verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden inzake de acties tegen het Volkswagen concern. Bovendien geeft u akkoord dat u deze voorwaarden hebt gelezen en dat u er volledig mee instemt. Daarnaast machtigt u ons en geeft u toestemming aan Corpocon Legal bv om voor en namens u op te treden in overeenstemming met dit mandaat en om indien nodig het bevel te voeren in alle juridische procedures. U erkent dat u zich alleen bij dit claim-initiatief hebt aangesloten met exclusieve claimrechten namens u die alleen aan CCL BV toevallen en niet aan een tweede of enige andere claimpartij zijn gegeven.